Kontrollpanel Linux Servrar

https://netpanel.inviso.se:8080 (ispconfig)
Gäller alla paket med Linux och de flesta kunder sedan 2011, se ert välkomstbrev för rätt kontrollpanel.

Kontrollpanel Windows Servrar

https://kontrollpanel.inviso.se (MSPControl)

Gäller paket med Windows kontrollpanel, ej nya kunder sedan 2011. Se ert välkomstbrev ifall ni är osäker om vilken kontrollpanel ni har.