Kontrollpanel för Linux server

https://netpanel.inviso.se:8080 (ispconfig)
Gäller de flesta kunder sedan 2011, se ert välkomstbrev för rätt kontrollpanel. (Linux har inget med kundens egen dator att göra.)

Kontrollpanel för Windows server

https://kontrollpanel.inviso.se (MSPControl)

Gäller gamla paket med Windows kontrollpanel, ej nya kunder sedan 2011. Se ert välkomstbrev. (Windows har inget med kundens egen dator att göra.)