Kontrollpanel Linux Servers

https://netpanel.inviso.se:8080 (ispconfig)
Gäller alla paket med Linux, se ditt välkomstbrev för rätt kontrollpanel.

Kontrollpanel Windows Servers

https://kontrollpanel.inviso.se (MSPControl)

Gäller paket med Windows kontrollpanel. Se ditt välkomstbrev ifall du är osäker om vilken kontrollpanel du har.