Klicka här för att erhålla blankett PDF för uppsägning av webbhotell, skickas in via post eller scannad e-post (se support för adresser):
Uppsagning.pdf
”’Uppsägningen gäller enbart efter ni erhållit skriftlig bekräftelse av oss, via e-post eller brev.”’

Det skall göras skriftligt enligt vårt avtal, det skyddar båda parter i avtalet, samt att vi får instruktioner om hur radering av kontot skall hanteras.
Enligt avtal så skall uppsägning vara oss tillhanda senast 30 dagar innan ny period påbörjas, och avtal autoförnyas alltid.

Efter vi emottagit uppsägning meddelar vi om den är accepterad och för vilken period, samt om eventuell utstående faktura kan makuleras.

Våra webbhotellavtal kan bara antingen betalas eller sägas upp, det finns inget mellanting.
Struntar man i våra fakturor och påminnelser kommer ärendet skickas vidare för indrivning och summan att betala växer.

Läs mer om våra villkor du godkänt vid köp här:
https://www.inviso.se/kopvillkor/

Har du webbhotellavtal Linux i netpanel.inviso.se så kan man säga upp på slutdatum i kontrollpanelen, gäller annat datum eller Windows så måste det ske skriftligt enligt ovan.

Observera att uppsägningen endast avser webbhotelltjänst, inte registrering av domännamn. För att säga upp din domän, läs mer här:
https://www.domanregister.se/faq-items/uppsagning-av-doman/
Eller om ni skall flytta domänen:
https://www.domanregister.se/faq-items/uppsagning-av-domannamn-och-fa-auth-epp-code-flyttkod/