Villkor

Enligt avtal så skall uppsägning vara oss tillhanda senast 30 dagar innan ny period påbörjas, och avtal autoförnyas alltid.

Våra webbhotellavtal kan bara betalas eller sägas upp.
Struntar man i våra fakturor och påminnelser kommer ärendet skickas vidare för indrivning och summan att betala växer.

Läs mer om våra villkor ni godkänt vid köp här:
https://www.inviso.se/kopvillkor/

 

Uppsägning via kontrollpanelen:

Har ni webbhotellavtal på netpanel.inviso.se (vilket dom flesta har) så kan man säga upp på slutdatum i kontrollpanelen, gäller annat datum eller Windows så måste det ske skriftligt enligt nedan.

https://netpanel.inviso.se:8080

Klicka på gröna knappen ”Redigera” vid ”Mina tjänster” på startsidan.
Sen fliken ”Cancellation”, välj slutdatum och spara. (observera att om man redan fått årets faktura så blir slutdatum alltid nästa år.)

Efter detta är utfört kan man skicka support en begäran om ändring av slutdatum till omgående, ifall det önskas.

Uppsägning skriftligt via PDF:

Klicka här för att erhålla blankett PDF för uppsägning av webbhotell, skickas in via scannad e-post eller post (se support för adresser):

Uppsagning.pdf

Uppsägningen gäller enbart efter ni erhållit skriftlig bekräftelse av oss, via e-post eller brev.

Det skall göras skriftligt enligt vårt avtal och köpvillkor, det skyddar båda parter i avtalet, samt att vi får instruktioner om hur radering av kontot skall hanteras.

Efter vi emottagit uppsägning meddelar vi om den är accepterad och för vilken period, samt om eventuell utstående faktura kan makuleras.

På PDF kan man även säga upp domännamnet som webbhotelltjänsten avser.

 

Domännamn

Om man bara vill säga upp domännamn, läs mer här:
https://www.domanregister.se/faq-items/uppsagning-av-doman/
Eller om ni skall flytta domänen:
https://www.domanregister.se/faq-items/uppsagning-av-domannamn-och-fa-auth-epp-code-flyttkod/