Vi har phpMyAdmin för att enkelt kunna ändra direkt i Windows kontrollpanels MySQL databaser.
Krypterad som standard:
https://phpmyadmin.inviso.se
Du använder samma användarnamn och lösenord som när du skapade databasen i vår kontrollpanel.

OBS det kan behövas vara små bokstäver för användarnamn även om vår kontrollpanel skriver ut att det är stora.

Kontakta support ifall du har problem med att logga in.

För Linux kontrollpanel gäller ditt välkomstbrev.