Denna backuppolicy kan komma ändras från tid till annan.

Backup-rutin är som följer:

Alla virtuella maskiner backas upp varje kväll/natt, i 3 rullande versioner till ”disaster-recovery-backup”.

Samt 1 gång per månad i 3 versioner på annan fysisk server.

Detta innebär att vi normalt kan återställa webbhotell-data cirka 1-30 dagar tillbaka.

WBS Wireless Business Solutions AB kan inte garantera att all data går att återställa, tex e-postkonton som använder POP.

Återställning önskad av kund från ”disaster-recovery-backup” sker mot fast pris 5000 kr + moms.

Kunden är själv ansvarig för att backa upp all sin data på webbhotell-konto och personlig dator samt bärbara enheter.

Observera att det finns backup-funktion i kontrollpanel som kund själv kan aktivera och hantera. Data skall tas ut via FTP, och databas även via phpMyAdmin, se välkomstbrev.