FTP betyder File Transfer Protokoll.

Det är standardsättet att skicka upp och ladda ner filer från Inviso webbservers.

För windowsdatorer är bra alternativ: https://winscp.net.

Vi rekommenderar även denna klient för din dator med Mac eller Linux: https://filezilla-project.org/

Se engelska wikin för utförlig info: https://en.wikipedia.org/wiki/Ftp

Vi har stängt av okrypterad FTP från och med 1 Jan 2019, efter det datum måste man ansluta säkert med ”explicit FTP över TLS”.

== Säker FTPS med Filezilla ==

Ställ in följande då du använder Filezilla Klient https://filezilla-project.org/ mot våra inviso.se webbservers, funkar säkert liknande med andra FTP-klienter.

Spara med fördel din anslutning i ”Platshanteraren”.

*Ange Värd: ”Se välkomstbrev, brukar vara tex: wwwXX.inviso.se” (ersätt XX med siffror).
*Port är alltid 21 och skall aldrig ändras, rutan kan vara tom.
*Välj Protokoll: ”FTP-Filöverföringsprotokoll”.
*Välj Kryptering: ”Kräv explicit FTP över TLS” (implicit via port 990 fungerar inte med våra servers).
*Välj Inloggningstyp: ”Normal”
*Ange Användare: ”dina uppgifter från välkomstbrev”
*Ange Lösenord: ”dina uppgifter från välkomstbrev”

Tryck ”Anslut”.

Kommer fråga upp om certifikat så kontrollera att det är utfärdat till namn: *.inviso.se, och klicka sen i ”Lita alltid på certifikat i framtida sessioner”.
Tryck OK.

Klart.

== Säker FTPS med WinSCP ==

Välj FTP först, sen enligt bild, för servernamnet och inloggningsuppgifter, se ditt välkomstbrev:

== Core FTP LE ==

Core FTP LE för Windows.

Fungerar, man skall välja under Connection rutan: AUTH TLS.

== Portar ==

Trafik sker sen via 5001–5100 (för närvarande), vid problem kontrollera att dessa portar (21+5001–5100) är öppna utåt i din firewall.