== Samsung S7 ==
E-post-inställningar för Samsung S7 med Android, men kan fungera på både nyare och äldre versioner.

Observera att inviso.se kräver autentisering och säker anslutning via TLS/SSL.

Gå till inställningar/appar/ e-post / inställningar (kugghjulet)

+ Lägg till konto
[Lägg till nytt konto]
ange hela din e-postadress
ange lösenordet

Välj [Manuell inst.]
Välj IMAP på mobiltelefoner
Fyll i Användarnamnet: hela din e-postadress
inkommande server, IMAP-server: mailX.inviso.se (sudda bort allt Samsung kan ha hittat på, se sen ditt välkomstbrev för rätt namn)
Säkerhetstyp: Välj TLS (Bara om TLS inte fungerar: SSL)
Port: 143 (ifall du valt SSL, ändra port till: 993)

Utgående server, SMTP-server: mailX.inviso.se (sudda bort allt Samsung kan ha hittat på, se sen ditt välkomstbrev för rätt namn)
Säkerhetstyp: Välj TLS (Bara om TLS inte fungerar, välj SSL)
Port: 587 (ifall du valt SSL, ändra port till: 465)

Autentisering krävs innan e-post skickas ON (orange färg)

Kontrollera att hela din e-postadress och lösenord finns i rutor under ”autentiserings-rutan”.
Kan gälla Samsung S9 och även andra modeller.

Vänta till kontot bekräftas, testa läsa och skicka.