Denna guide fungerar med Thunderbird, både med äldre och senare versioner. Kontakta support ifall guide fallerar.

== 1. ==

Tag fram ert välkomstbrev först där servernamn står. Läs sen noggrant alla steg nedan.

Välj i menyn Verktyg: Kontoinställningar.
Välj på knapp Kontoåtgärder: ”Lägg till e-postkonto”.

Följande bild kommer upp:

Fyll på ditt namn, e-postaddress och lösenord, enligt välkomstbrevet eller det ni själva skapat i vår kontrollpanel.
Tryck på knappen –> Fortsätt.

== 2.==

Denna bild visar att Thunderbird kommer föreslå inställningar med server men dessa är inte korrekta:

Välj om du tänker använda POP3 (laddar hem enbart inkorg från server) eller IMAP (synkroniserar alla mappar).
(IMAP är bra om ni vill läsa all e-post på även mobiltelefonen och vet att e-post sparas på våra servers och ni måste städa oftare).

Tryck på knappen –> ”’MANUELL INSTÄLLNING”’

== 3. ==

Denna bild visar när allt är korrekt inställt för IMAP med StartTLS på mail16.inviso.se, just er server kan vara annan, se välkomstbrevet:

Fyll i er hela e-postaddress igen i rutan Användarnamn.
Fyll i Serverns värdnamn, Inkommande och Utgående: Se ditt välkomstbrev, skall vara exemple mailXX.inviso.se (XX är siffror).
Välj där det står SSL Ingen –> ”’StartTLS”’ och Autentisering välj –> ”’Lösenord”’.

OBS! Just er e-postserver kan vara annan än den på bilden, kontrollera i ditt välkomstbrev eller om du är osäker i vår kontrollpanel eller ring support.

Tryck på knappen –> ”’Testa igen”’
Om allt ser bra ut och inget fel finns, tryck på knappen –> ”’Klar”’

== 4. ==

Testa att skicka en e-post till dig själv.
KLART, du kan nu skicka säker e-post med inviso.se, avsluta guiden.

== 5. övrigt ==

Vi stödjer även SSL/TLS ”’men StartTLS rekommenderas”’:
Port för POP3 StartTLS: 110
Port för IMAP StartTLS: 143
Port för SMTP StartTLS: 587

Port för POP3 SSL/TLS: 995
Port för IMAP SSL/TLS: 993
Port för SMTP SSL/TLS: 465

 

Så här kan det se ut om man valt POP3 med SSL/TLS: