inviso.se SPAM policy.
Kan ändras över tid till annan beroende på hur mycket SPAM det kommer.

Nya spamfilter installerat 2019-09-17, https://rspamd.com/

Vi uppdaterar detta filter löpande.

Realtime blocklist (RBL) är flyttade från Postfix till Rspamd så all spam/nyhetsbrev kan levereras till e-postkonton.

Med ett undantag för HELO/EHLO namnet på avsändande server, man får fortfarande inte hitta på servernamn på e-postservers, HELO namnet måste svara på Internet, annars blockerar vi innan spamfiltret tar över.

Kunder är själva ansvariga för att ställa in korrekt skydd via kontrollpanelen eller via personlig webbmail.

Kontakta support ifall assistans önskas med kontrollpanelen.