Steg för steg installera WordPress i kontrollpanelen för Linux netpanel.inviso.se.

Observera att denna guide kommer ersättas inom kort då APS är under avveckling.

Det finns två sätt, antingen automatisk med APS-installer eller manuellt. Vi beskriver automatisk.
Förutsättning att du redan har ett Linuxkonto på Inviso.se, minimum Webbhotellpaket Start.
PS du kan även kontakta support@inviso.se så hjälper vi dig med detta.

Automatisk APS installation.
1. Logga in och klicka på fliken ”Sidor”.
2. Klicka på ”Tillgängliga paket/Available packages”.
3. Skriv ”wordpress” i Namn-rutan, tryck ENTER, klicka sen på ”WordPress”.
4. Tryck på knappen ”Install this package/Installera detta paket”.
5. Välj rätt domän i listväljaren ”Install Location”, det får inte saknas(, ange namn för undermapp ifall vill lägga wordpress i undermapp, annars lämna sista rutan tom).
6. Spara det autogenererade lösenordet från ”databas lösenord”, eller byt till något annat du kommer ihåg, du kan behöva det för phpmyadmin senare. Det bör vara svårt och långt.
7. Ange ditt användarnamn som du loggar in med, default är ”admin”, bör bytas.
8. Skriv in det lösenord du önskar för att kunna logga in i wordpress, bör inte vara samma som databasen.
9. Välj språk ”Svenska” eller annat.
10. Godkänn WordPress licens.
11. Klicka knappen ”Install” (eller Cancel om du vill avbryta).
12. Vänta nu en liten stund, cirka 2-5 min så är det klart.
Gå till din nya hemsida, skriv in dindomän/wp-admin och logga in med användarnamn och lösenord från ovan.
13. Installera tillägget Wordfence (eller annat liknande brandvägg), ange din e-post, aktivera Extended protection under Firewall med Apache + CGI/FastCGI för Linux (eller Windows IIS om du har windowsserver).
14. Ange din e-post på ytterligare 2 ställen: Inställningar/allmänt samt admins e-postadress under Användare, tryck spara. Vänta på e-post som WordPress skickar ut och bekräfta på länken.

== För att avinstallera APS och börja om: ==

#Tag backup av eventuella filer som skall sparas via FTP, ”’alla filer på ditt konto för hemsidan kommer raderas.”’
#Klicka på DELETE-knappen efter din domän i listan ”Installerade paket” (under ”APS”).
#Klicka på DELETE-knappen efter din domän i listan över ”Webbplats”, även alla filer och FTP-konto som är kopplat till denna domän raderas.
#Klicka på DELETE-knappen om det finns databas och dess användare under ”Databaser”.
#Lägg till din domän (utan www) i ”Webbplats” igen, på rätt server, se ditt välkomstbrev. Blir det fel server måste du börja om.
#Lägg till nytt FTP-konto ifall du behöver nå filer.
Klart, nu kan du börja om med APS. Kontakta support ifall något inte fungerar.