Du vill skapa en subdomän, exempel ”’test.example.com”’
Förutsättning är att du redan har ”’example.com”’ på ditt konto.

”Denna guide gäller Linux-kontrollpanel enbart”.
*Först lägg till din nya subdomäns namn ”test” i DNS-zonen eller * till korrekt IP-adress. Normalt samma som andra A och AAAA-poster.
*Gå till ”Sidor”
*Klicka ”Subdomän” och sen ”Lägg till ny subdomän”
*Ange värd: test
*Välj Domän: example.com (någon av dem domäner du har på ditt konto)
*Välj Omdirigeringstyp: L
*Ange Omdirigeringssökväg: /test/
*Tryck ”Spara”

*Skapa nu om du inte redan gjort det, mappen ”test” under /web/ via FTP.
*Ladda upp din filer.

Klart.

FTP guide: Säker FTPS

*Se bild hur det kan se ut: