Vi stänger av okrypterad FTP från och med 1 Jan 2019, efter det datum måste man ansluta säkert med ”explicit FTP över TLS”.
Läs mer här: FTP